השקעה בקרקעות

כשאנו מזהים הזדמנות באיזור אשר צפוי להתפתח והמחירים בו צפויים לעלות, נרצה להצמיד את עצמנו למדד זה, על מנת ליהנות מעלייה זו, לכן, השקעה בקרקעות, באיזורים בהם יש פוטנציאל גדול להשבחה, הינה השקעה אופטימלית.